Bilder fra restaureringa

Her er en god del bilder fra restaureringa av sommerstuggu. Ut i fra bildene ser det ut som vi har leid hjelp til det meste. Men det stemmer ikke. Det var da vi husket å ta bilder. Når vi drev på sjøl ble det ikke tatt så mye bilder og de som ble tatt var det Tove som tok. Derfor ser det ut i fra bildene som ho ikke har bidratt så mye. Det stemmer slett ikke.