Brynhildsvollen

Kalsa Gård på Brynhildsvollen ligg oppme Aursunden. Her bor Tove og Geir Magne me ungdomman Morten og Magnar. Svigermor Anna Sofie trø gjerne t når det trongs.

Gården stammer helt tilbake til slutten av 1500-tallet og er resultatet av en sterk kvinne. Det var Brynhild som slo seg ned her, hun kom på flukt fra krig og uår sørafor. Sammen med de tre sønnene brøt hun seg land, bygde en gård og skapte en fremtid for generasjoner. I dag driver gården med mjølkeproduksjon.

På tunet står Såmmårstuggu fra 1700-tallet, her er det kafé og et lite lemsebakeri. Mjølka frå gården brukes ti bakverket som lagas ætte gamle håndverkstradisjona. Spesialitetan våre e Ingerlemse og pjalt. Vi laga å hyllkake, laejpie, gom og mølske.

Ute på jærdet åvom gården står Såmmårfjøset. Det e nyrestaurert med respekt førr historia og tradisjoner, og her te vi imot gruppebesøk og serverer god, lokal tradisjonsmat.

Bruk skjemaet under for å kontakte oss angående leie av Såmmårfjøset.


Kalsa Gård, en historie om krig, kjærlighet og hjemmebakst

Det va a’ Brynhild som skapte gården for over 450 år siden. Ho kom på flukt med tri staute ryssa. Da sa ho Brynhild: Her ska vi bo!

Dæm skilte marka frå vidda og skogen og bygde si tak over huggu. A Brynhild såg på det ho hadde stelt i stand, og ho sa at det va gørrbra.

Vatna myldra med fisk, og overalt var det elg, rådyr, rein, tiur, rype og hårrå.

Generasjona overtok, jobba hardt og formerte si på Kalsa. Utpåkara kom innom sent og tidlig, nåen og midtsåmmårs på ski. Hesta og folk har kjempa førr livet utpå sjøen. Mye kjærlighet og lite olykkelig kjærlighet ha det å vørre. Og da dæm arva pæng fra Møllers Tran, vart det stas på gården, kan du tru! Både nye møbla og veggmåleri. Du kainn sjå dem den dag i dag på gården.

Komme
åt KALSA

Kåmmå åt KALSA

Kalsa ligg idyllisk t på nordsida tå Aursunden med utsikt over vatnet. Her går kalvan og bete på gårdstunet, og du fe gjenne helse på dem. Mange like å rusle rundt på gården og sjå på gørrmange gørrgamle ting som vi har. Gården e i aktiv drift med mjølkeproduksjon.

Kalsa Gård ligg ved Fylkesvei 561, du kjører hit fra Røros på en halvtime.

Følg denne lenken her for å se et mer detaljert kart.

Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa viser veg til eineståande opplevingar rotfesta i den norske kulturarven.
Olavsrosa er det leiande varemerket for opplevingstilbod med basis i den norske kulturarven. Kvalitetsmerket blir tildelt opplevingar av særleg høg standard, med omsyn både til kulturhistorie og formidling. Olavsroseinnehavarane er fyrtårna i Norsk Kulturarv, og vil i alle samanhengar stå sentralt både i profilering og markedsføring av kulturarvopplevingar for eit breitt publikum.
Olavsrosa symboliserer stor respekt for fortida, men også glede, nytte og spennande opplevingar i dag. Innehavarane av Olavsrosa forpliktar seg til å vere gode ambassadørar for ein levande kulturarv og til å formidle historia til gjestene sine.
Sjølve symbolet Olavsrosa byggjer på valknuten – eit gammalt symbol for vern, som er kjent både frå Norge og utlandet.