Personvernerklæring

Vi er opptatt av å beskytte og ivareta personvernet for våre kunder og vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgiving.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Informasjon du har gitt oss
Dette kan være din e-postadresse, navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse osv. I all hovedsak informasjon som er nødvendig for å levere en tjeneste til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din hos oss. Vi lagrer informasjonen du gir oss, slik at du kan utføre andre aktiviteter på nettstedet.

Informasjon som samles automatisk om deg
Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler, f.eks. din IP-adresse. Denne informasjonen brukes til å forbedre brukeropplevelsen din. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine logges.

Offentlig tilgjengelig informasjon
Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig. I tillegg innhenter vi opplysninger direkte fra deg som er kunde hos oss gjennom skjemaer på våre nettsider, når du kjøper produkter eller tjenester fra oss, eller når du er i kontakt med vårt kundesenter. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten du ønsker. Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte.

Personopplysninger vi innhenter

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til deg.

Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

For å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester.
For å kunne sende deg relevant informasjon.
For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.
Til å behandle og gjennomføre din bestilling.
Til å fakturere deg for de produkter og tjenester du har kjøpt fra oss, samt til å innkreve utestående fordringer.
Til å administrere ditt kundeforhold med Kalsa.
Til å kunne svare på dine henvendelser til Kalsa.
Til å kunne sende deg informasjon via de nyhetsbrev du selv ønsker å abonnere på.

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysningene er nødvendige for oss for at vi skal kunne inngå en avtale med deg.

Som kunde hos oss må du oppgi disse opplysningene, for uten de kan vi ikke levere tjenesten du har bestilt til deg. Det finnes seks rettslige grunnlag for innsamling, lagring og behandling av personopplysninger, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 b. Vårt grunnlag for å samle inn og behandle de nevnte personopplysningene om deg dekkes av punkt 2:

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 5 år:
Bilagene som danner grunnlag for selve bokføringen (inngående faktura, utgående faktura, bankbilag og lignende).
Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (kontospesifikasjon m.m.).

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 3,5 år:
Avtaler av betydning for bedriften.
Brev og annen informasjon som gir vesentlig tilleggsinformasjon til bokførte bilag.
Utgående ordresedler.

Kalsa vil ikke utlevere personopplysninger til tredjepart, med følgende unntak:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
Med hjemmel i lov eller forskrift.
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.
Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for at Kalsa gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for selskap som etter avtale med Kalsa forestår drift, utvikling og vedlikehold av våre tjenester. Kalsa skal etablere databehandleravtale med slike selskap.

Informasjonskapsler («cookies»)

Cookies er små datafiler som lagres på din enhet og blir brukt til statistikk og til å støtte deg som bruker. De inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg.

Ved å oppholde deg på dette nettstedet, samtykker du i at det lagres cookies – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren din eller ved å endre dine cookieinnstillinger her. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke vil fungere optimalt. Les mer om den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Du kan se hvilke informasjonskapsler vi setter, og innholdet i dem, ved å gå til cookiechecker.com

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Cookies fra Google Analytics

Denne hjemmesiden bruker cookies for Google Analytics for å føre statistikk om brukeraktivitet på nettsiden. Du kan velge å deaktivere denne funksjonen her.

Statistikktjenesten Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”), analyserer hvordan brukere benytter dette nettstedet. Informasjonen, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA hvor dataene brukes til å sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves i henhold til lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Din IP-adresse vises ikke i Google Analytics-rapporter i utgangspunktet. Du kan lese om Googles personvernregler ved å klikke her.

Du kan administrere dine egne cookies

Hvis du ikke ønsker å spores av Google Analytics på nettsteder, så har Google laget et eget nettleser-innstikk. Etter installering og aktivisering vil du ikke lenger spores i statistikken. Du kan også sette opp din nettleser til å avvise cookies (se lenkene under). Vær obs. på at det kan føre til at enkelte hjemmesider slutter å fungere som de skal:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer

Flere nettlesere har en DO NOT TRACK-innstilling. Hvis du har denne funksjonen aktivert i nettleseren din, vil dataene ikke samles inn og sendes til Google Analytics fra vår nettside. Du kan også klikke her for å bestemme hvilke cookies som skal settes av dette nettstedet.

Hvordan sikrer vi dataene dine?

Vi bruker sikre protokoller slik som HTTPS for kommunikasjon og overføring av data på nettstedet.

Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det er praktisk.

Vi overvåker våre systemer for mulige sårbarheter og angrep.

Selv om vi gjør vårt beste, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon 100%. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å hindre sikkerhetsbrudd og å bistå myndighetene dersom eventuelle brudd skulle forekomme.

Hvis du har en brukerkonto hos oss, gjør vi oppmerksom på at du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Dine rettigheter

Så lenge vi behandler eller oppbevarer dine personopplysninger, har du rett på innsyn i egne opplysninger.

Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Du har også rett til at opplysningene dine skal bli oversendt til andre aktører på forespørsel. Kravet ditt skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Uriktige opplysninger kan kunden/ leverandøren endre ved å kontakte oss skriftlig per e-post eller telefon.

Innsyn i eller sletting av personopplysningene dine, samt overføring av personopplysninger til andre aktører, ber du om skriftlig, per e-post til oss. Vi svarer skriftlig per e-post.

Som kunde hos oss har du rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler dine persondata i strid med reglene.

Eier av nettsiden

Kalsa Gårdsbakeri AS
Aursundveien 2248, 7372 Glåmos
brynhild@kalsa.no
(+47) 926 18 952

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet
datatilsynet.no
postkasse@datatilsynet.no
(+47) 22 39 69 00

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne informasjonen.
Denne siden ble sist oppdatert den 07.02.2022.